Publicaties

Enkele artikelen en publicaties waaraan ik meeschreef 

Les van Corona: samenwerken is leuk en nuttig


In de acute fase noopte de coronacrisis a(n)iossen en supervisoren tot creatieve en ongebruikelijke vormen van samenwerken. Daar is veel goeds uit voortgekomen en het is de moeite waard om dat te
behouden in de medische vervolgopleiding.

(Looman et al, juli 2022, Medisch Contact)

Landelijk opleidingsplan BETER in Beweging: van plan naar praktijk


Artikelen over de revisie van het landelijk opleidingsplan voor revalidatieartsen en modernisering van hun scholingsprogramma naar blended leren.

(Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde)

Denkraam Interprofessioneel Leren & Werken

Opbrengst van een NetOO.nl leerexpeditie met als vraag: Hoe kan de arts van de verpleegkundige leren? Een expeditie naar Interprofessioneel leren en samenwerken.

(Boerma S. Bolk M., Ponsteen B., Zemmelink I. en Zwart R. NetOO, 2018).

The Implementation of Entrustable Professional Activities in Postgraduate Medical Education in the Netherlands: Rationale, Process, and Current Status


Artikel over de grondgedachte en het proces die hebben geleid tot medische vervolgopleidingen die meer individueel kunnen worden ingericht.

(De Graaf et al. Academic Medicine, Vol. 96, No. 7 / July 2021 Supplement)

EPA's als bouwstenen voor een maatwerkopleiding tot medisch specialist

Wat betekent dit voor de anesthesiologie?

Reisgids Leerexpeditie KiPZ

Opbrengst van de NVZ-Leerexpeditie Kwaliteitsimpuls zorgpersoneel naar de impact van strategisch opleidingsbeleid en bijbehorende leeractiviteiten op vier thema's. 


(NVZ, 2019)