MIJN DIENSTEN


MBOOA biedt verschillende diensten aan op onderwijs- en opleidingskundig gebied. Hieronder vind je enkele voorbeelden van projecten. 

Ontwerp & Ontwikkeling

MBOOA is kundig in het (her)ontwerpen en ontwikkelen van leertrajecten met bijbehorend materiaal. Of het nu gaat om een workshop, (blended) cursus of complete opleiding, met haar brede ervaring kan MBOOA voor u de oplossing bieden. 

ONTWIKKELING KEUZEDELEN, EXAMENS EN LEERMIDDELEN KONINKLIJKE MARINE

ROC Utrecht & KM

HERONTWERP KWALIFICATIEDOSSIERS EN DUITS IN HET MBO

VTL Havenopleidingen, Kenwerk & Lerende Euregio Duits

Lees meer

ONTWIKKELING STRATEGISCH OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSBELEID

Ziekenhuizen, instellingen voor gehandicaptezorg

 

Projectleiding & Begeleiden leerexpedities

MBOOA heeft ruime ervaring met het leiden van onderwijskundige projecten. Daarnaast is ze ook gepassioneerd begeleider van 'leerexpedities'.  

INTERPROFESSIONEEL SAMENWERKEN EN OPLEIDEN ZORGPROFESSIONALS 

Federatie Medisch Specialisten

Lees meer

INDIVIDUALISERING MEDISCHE VERVOLGOPLEIDINGEN

Federatie Medisch Specialisten

Lees meer

 

LEEREXPEDITIE KWALITEITSIMPULS ZIEKENHUISPERSONEEL: waarderend onderzoek impact leerinterventies

Nederlandse Vereniging van Zierkenhuizen

Lees meer

Advies

MBOOA is goed bekend met ontwikkelingen op het gebied van leerprocessen en educatieve ontwikkeltechnologieen. Daarmee kan ik u adviseren bij het structureren van leren binnen uw organisatie. Bijvoorbeeld: samen met u het opleidingsbeleid onder de loep nemen, ondersteunen bij het structureren van opleiden en het optimaliseren van leerprocessen- en middelen. 

ONDERZOEK PATIENTVEILIGHEIDSLEREN ZORGOPLEIDINGEN

NFU, NVZ, V&VN, FMS

Lees meer

REVISIE OPLEIDINGSPLAN EN NAAR BLENDED LEREN REVALIDATIEGENEESKUNDE

Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen

Lees meer

OPTIMALISEREN ONDERWIJS PALLIATIEVE ZORG

O2PZ

Lees meer