OVER MIJ


Freelance onderwijskundige en globetrotter

Naast freelance onderwijskundige ben ik een globetrotter. Mijn roots liggen inde Achterhoek en de ‘boerenslimheid’ die ik daar heb meekregen neem ik mee in mijn werk. Ik benader ik mijn opdrachten nuchter, denk logisch na en vertrouw op mijn eigen waarneming en gezond verstand. Ondertussen heb ik meer gezien dan de Achterhoek, want ik hou van reizen. De vele vlieguren zorgen voor een behoorlijke helicopterview en deze kan ik goed inzetten bij mijn klussen.


De basis voor mijn kennis en werkwijze is gelegd bij de Universiteit Twente. Tijdens mijn studie Toegepaste onderwijskunde heb ik geleerd met een ‘ingenieursaanpak’ onderwijskundige theorieën en modellen direct in de praktijk toe te passen en te toetsen. Bij deze ondernemende universiteit is ook de ondernemer in mij wakker geschud en dus startte ik in 2008 MB Onderwijskundig Ontwerp & Advies.
Praktisch samenwerken

Ik werk graag in situaties waar onderwijs en werkpraktijk elkaar ontmoeten. Met mijn pragmatische aanpak probeer ik het leren in organisaties praktisch te maken. Daarbij vind ik het essentieel om aan te sluiten bij de taal en cultuur van de doelgroep, of het nu een kok, militair of arts is. Ik ben gewend samen te werken met en draagvlak te creëren bij zowel inhoudelijk vakdeskundigen als directie en bestuurders.

Klanten waarderen mij om mijn analytisch vermogen, verbindingskracht, enthousiasme en no-nonsense instelling.


Netwerker

Ik ben lid van het Netwerk van Ondernemende Onderwijskundigen NetOO

In dit netwerk van zelfstandigen delen we onze expertise, werken en leren we samen.


Ook ben ik lid van de Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs (NVMO). Met specifieke interesse voor Interprofessioneel samenwerken en opleiden.Opleiding


 • MSc Toegepaste Onderwijskunde | Educational Science & Technology

 • Diverse opleidingen en workshops o.a. op het gebied van projectleiding, verandermanagement, toetsen en beoordelen, brein centraal leren, vernieuwing medisch onderwijs en persoonlijk leiderschap.

SPECIALE VAARDIGHEDEN


Je kunt me inzetten in diverse functies op onderwijskundig gebied. 

 • Ontwerpen & ontwikkelen curricula, (blended/digitale) leeractiviteiten en -middelen

 • Ontwikkelen beroeps- en opleidingsprofielen

 • Projectleiding

 • (Interim) onderwijskundig (beleids)advies


 • Ontwerpen en uitvoeren workshops


  • Begeleiden leerexpedities

  ERVARING

  2008 - heden

  Eigenaar MB Onderwijskundig Ontwerp & Advies


  Het optimaliseren van leerprocessen en –producten in onderwijs-instellingen, de zorgsector en andere organisaties.


  1994 - 2008

  Diverse dienstverbanden


  • Opleidingskundig adviseur, EMC Leren in bedrijf, Groenekan
  • Coordinator medische opleidingen, Meander Medisch Centrum, Amersfoort
  • Beleidsmedewerker opleidingen, Koninklijke Ned. Mij. tot bevordering der tandheelkunde, Nieuwegein
  • Onderwijskundig adviseur, ROC Utrecht-Gildevaart, Koninklijke Landmacht, Amersfoort
  • Projectleider implementatie Wet Educatie en Beroepsonderwijs, ROC-Utrecht-Gildevaart, Nieuwegein
  • Onderwijskundig adviseur Educatie en Beroepsonderwijs, Twente Educatief, Hengelo


  KLANTEN  Koepels en beroepsverenigingen:

  • Federatie Medisch Specialisten (FMS)
  • Academie Medisch Specialisten (AMS)
  • Koninklijke Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
  • Nederlandse Vereniging van Orthodontisten
  • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
  • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra
  • Stichting Samenwerkende Opleidingen Ouderengeneeskunde (SOON)
  • Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA)
  • Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland
  • ZorgthuisNL


  Landelijke projecten:

  • Optimalisatie Onderwijs en Opleiding Palliatieve Zorg (O2PZ)
  • VMS Veiligheidsprogramma
  • Actieplan Veilig Werken in de Zorg


  Ziekenhuizen:

  • Diakonessenhuis Utrecht
  • Medisch Centrum Leeuwarden
  • VieCuri Medisch Centrum


  MBO & HBO:

  • ROC Midden Nederland
  • De Lerende Euregio
  • Kenwerk
  • VTL - Havenopleidingen
  • Calibris
  • Saxion Next