MB Onderwijskundig Ontwerp & Advies
Home
Diensten
Producten
Links
Contact
Waarderen Verbinden Leren
Leertrajecten
Leermiddelen
Toetsinstrumenten
Beleid & Advies
Projectleiding
Toetsinstrumenten

Medische opleiding:


ROC:

EVC-procedure artsenopleiders, beoordelingsprocedure didactische opleiding
Observatieinstrument voor beoordeling docenten op coaching

Ziekenhuis:

Portfolio en toetsplan arts-assistenten Interne geneeskunde

Beroepsvereniging:

Ingangstoets cursus Preventieassistent en toets Kennis Nederlandse gezondheidszorg voor buitenlandse tandartsen 

Koninklijke Landmacht: EVC-procedure militairen met administratieve functies
ROC's: Checklists beoordeling beroepspraktijkvorming voor diverse opleidingenHomeDienstenProductenLinksContact