MB Onderwijskundig Ontwerp & Advies
Home
Diensten
Producten
Links
Contact
Waarderen Verbinden Leren
Ontwerp & Ontwikkeling
Projectleiding
Advies
Implementatie & Evaluatie
Implementatie & Evaluatie
Het ontwikkelen van een opleidingstraject staat niet op zichzelf. MBOOA vindt dat implementatie en evaluatie integraal onderdeel hiervan uitmaken. MBOOA begeleidt en coacht altijd om de gegeven adviezen te implementeren en evalueren in uw eigen en unieke situatie. De volgende aspecten vindt MBOOA dan ook onderdeel van een succesvolle, efficiënte en effectieve invoering:
  • zorgdragen voor draagvlak bij alle betrokkenen
  • didactische en onderwijskundige begeleiding
  • uitwerken van beleidsmaatregelen
  • effectmeting door periodieke evaluatie


HomeDienstenProductenLinksContact