MB Onderwijskundig Ontwerp & Advies
Home
Diensten
Producten
Links
Contact
Waarderen Verbinden Leren
Ontwerp & Ontwikkeling
Projectleiding
Advies
Implementatie & Evaluatie
Advies
MBOOA is goed bekend met ontwikkelingen op het gebied van leerprocessen en educatieve ontwikkeltechnologieën. Daarmee kunnen wij u adviseren bij het structureren van het leerproces binnen uw organisatie door onder andere:
  • gezamenlijk met u, uw opleidingsbeleid onder de loep te nemen en bij te stellen,
  • ondersteuning te bieden bij het brengen van structuur in uw opleidingen
  • het optimaliseren van leerprocessen en -middelen 


HomeDienstenProductenLinksContact