MB Onderwijskundig Ontwerp & Advies
Home
Diensten
Producten
Links
Contact
Waarderen Verbinden Leren
Leertrajecten
Leermiddelen
Toetsinstrumenten
Beleid & Advies
Projectleiding
Beleid & Advies

Koepelorganisatie:

Artsenopleidingen:
ROC:
Onderzoek / plan van aanpak 'Patientveiligheid in het medisch en verpleegkundig onderwijs'
Interim coordinator samenwerkingsverband
Evaluatieonderzoek naar effectiviteit van praktijkexperts binnen praktijkgestuurd leren
Ziekenhuis: Medisch opleidings- en onderzoeksbeleid  
Beroepsvereniging: Herstructurering/-positionering  opleidingen en beroepen in de tandheelkunde, Functiegebouw tandheelkunde, advies patientveiligheid 
Ziekenhuis: Advies opleiden en onderzoek optimaal positioneren / Aanzet tot bedrijfsacademie 
Koninklijke Landmacht: (Civiel) Certificeren van militaire opleidingen en -werkervaring
ROC:

Uitvoering Wet Educatie Beroepsonderwijs o.a. beroepspraktijkvorming, examinering en didactiek, Ontwikkeling samenhangend cursusaanbod educatieHomeDienstenProductenLinksContact